Kodeks branżowy dot. RODO w medycynie

Udostępniono długo oczekiwaną wersję Kodeksu branżowego dotyczącego RODO w medycynie. Jest to na razie wersja robocza dokumentu i zapewne ostateczny kształt kodeksu może ulec zmianie. Kodeks będzie niezwykle przydatny podczas wdrażania RODO w placówkach medycznych (np. w przychodni czy szpitalu) ze względu na interpretację zapisów RODO, które do tej pory mogły budzić wątpliwości. Porusza tematykę praw pacjentów, obowiązku informacyjnego, weryfikacji [ …]