Czy kopia przetwarzanych danych to kopia dokumentacji medycznej?

Z uwagi na liczne pytania dotyczące prawa pacjenta do otrzymania kopii przetwarzanych danych (art. 15 ust. 3 RODO) oraz niezbyt fortunną interpretację Rzecznika Praw Pacjenta przedstawiamy poniżej jakie stanowisko w tej sprawie prezentuje URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH: Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych [ …]