Szkolenie „Proste to RODO”. Wzory dokumentów RODO w medycynie.

W ramach współpracy zespołu „RODO-MED” z portalem „Prosto te RODO” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dot. dokumentacji RODO w placówkach medycznych, które odbędzie się 3 lutego 2019 r. w Częstochowie. Szkolenie prowadzone będzie przez niewątpliwe autorytety branży ochrony danych osobowych – dr Jakuba Rzymowskiego oraz mgr Dominika Spałka.

Z uwagi na fakt, iż jest dla nas najistotniejsze, aby szkolenie było dla Państwa użyteczne, sporą część czasu poświęcimy dyskusji i odpowiedziom na Państwa pytania. Zdajemy sobie sprawę, iż uzyskanie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania to element, który jest dla Państwa decydujący. Mając to na względzie, każdy z uczestników, będzie mógł wziąć udział w dyskusji. Każdy będzie mógł zadać swoje indywidualne pytania.

Szkolenie RODO, Dokumentacja RODO

Audyt dokumentacji RODO.

Sprawdzisz poprawność i kompletność swojej dokumentacji z Rozporządzeniem RODO. Praca IOD w jednostkach medycznych polega na nieustannym śledzeniu otoczenia, w jakim one funkcjonują. Z tego względu inspektorzy zmuszeni są do szybkiego i sprawnego reagowania na działania:

  • pacjentów,
  • podmiotów występujących w ich otoczeniu,
  • Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Ministerstwa Zdrowia,
  • Rzecznika Prawa Pacjenta,
  • innych PWDL.

Spowodowany opisanym dynamicznym otoczeniem szum informacyjny, skutkuje tym, iż inspektorzy ochrony danych samodzielnie muszą zmierzyć się z kolejnymi interpretacjami, doniesieniami medialnymi czy propozycjami rozwiązań innych jednostek. W konsekwencji zaczynają przejmować oni kompetencje innych służb w swoich jednostkach. Rozpoznając często w osamotnieniu zagadnienia merytorycznie, jednak nie od strony przepisów regulujących ochronę danych, ale przez pryzmat przepisów branżowych, tematycznych. Osamotnienie IOD-ów podejmowaniu analiz takich problemów skutkuje tym, iż faktyczny zakres ich obowiązków, niezbędnej wiedzy i oczekiwań Administratorów Danych Osobowych wykracza daleko poza dziedzinę ochrony danych osobowych.

Wzory dokumentów RODO w medycynie.

Szkolenie Proste to RODO wzory dokumentów RODO w medycynie. Aby ułatwić Państwu pracę i wykonywanie opisanych zadań, podjęliśmy decyzję o stworzeniu innego programu szkoleniowego. Innego niż dotychczas spotykane. Szkolenie Proste to RODO skupia swoją uwagę na kluczowych dokumentach RODO, których stworzenie wymaga ogromnego poświęcenia, uwagi i cierpliwości. Jak również współpracy z innymi komórkami jednostki medycznej, jakiej często brakuje IOD. Kierowani naszym doświadczeniem i wiedzą stworzyliśmy gotowe wypełnione wzory dokumentów, które ułatwią w sposób istotny IOD, czy nawet samodzielnemu ADO, ich skuteczne wdrożenie do stosowania w swojej placówce medycznej, bez konieczności angażowania ogromnych nakładów siła, a co za tym idzie, środków finansowych. Są to także dokumenty, które podlegają faktycznie nieustannym zmianom, jakie wynikają z dynamicznych zachowań ustawodawcy, doktryny i całego otoczenia jednostek służby zdrowia. Naszym celem jest zrealizowanie praktycznych szkoleń i ochrona danych w PWDL.

Jak wygląda schemat naszego szkolenia „Proste to RODO II”

I – BLOK – audyt dokumentacji RODO test kompletności i poprawności wdrożonej dokumentacji RODO

W pierwszej części szkolenia przedstawimy Państwu informacje, które pozwolą na dokonanie samooceny wdrożonej w Państwa jednostce dokumentacji RODO. Dzięki temu testowi będą Państwo w stanie ocenić zasadność wykonania jej przeglądu pod kątem kompletności i poprawności. Audyt dokumentacji RODO Test poprawności i kompletności dokumentacji. Krótkie i merytoryczne omówienie zasad, przestrzeganie których wymaga rozliczalności realizowanej poprzez odpowiednio przygotowaną dokumentację. Pozwoli to na dokonanie samooceny poprawności i kompletności wdrożenia przepisów o ochronie danych osobowych w jednostce.

II – BLOK – omówienie wzorów dokumentów RODO

W tej części szkolenia przedstawimy zasady tworzenia dokumentacji RODO, konkretnych dokumentów. Omówimy przygotowane przez nas wzory.

Każdy z uczestników otrzyma wypełnione wzory dokumentów RODO.

  • RCPD – rejestru czynności przetwarzania danych dla jednostki medycznej.
  • OR – oceny ryzyka przetwarzania danych.
  • KI – klauzul informacyjnych dla pacjenta, dla pracownika, dla kandydata, dla kontrahenta i inne.

Każdy z uczestników otrzyma przygotowane wzory Procedur

Wszystkie te dokumenty zostaną szczegółowo omówione, dzięki czemu praca ich dostosowanie do własnej specyfiki jednostki medycznej będzie proste, szybkie i skuteczne. Wzory dokumentacji RODO dla jednostek medycznych Warunkiem prawidłowego wdrożenia i stosowania przepisów RODO w medycynie jest wprowadzenie do stosowania określonych dokumentów oraz procedur opisujących zasady postępowania. Dzięki naszemu szkoleniu dokonają Państwo samooceny własnej dokumentacji, jak również otrzymają Państwo gotowe wzory dokumentów i procedur dedykowanych dla jednostek medycznych.

III – BLOK – panel dyskusyjny / indywidualne tematy / dyskusja i bieżące problemy

Nasze szkolenie nastawione jest na praktyczną wiedzę. Z tego względu zdecydowaliśmy się, iż znaczącą część czasu przeznaczymy na dyskusję. Każdy z uczestników będzie mógł zadawać pytania naszym prelegentom oraz podejmować dyskusję. Wszystko to służyć ma użyteczności przekazywanej Państwu wiedzy. Dyskusja i odpowiedzi na indywidualne Bezpośrednio po zakupie biletu prosimy o przesłanie indywidualnych pytań, dotyczących tematyki szkolenia. Odpowiedzi na postawione przez uczestników pytania omówione zostaną na szkoleniu. Nasi eksperci będą do Państwa dyspozycji, podejmą dyskusję oraz przedstawią swoje stanowisko w przedmiocie kierowanych do nich zapytań.

Co należy zrobić, aby się zapisać na szkolenie.

Dla czytelników naszej strony przewidziano rabat (499pln zamiast 549pln). Zapisy dostępne są pod poniższym linkiem:

ZAPISY NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy!